Ngày 20/10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Trung Quốc tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ 3. Trong sự kiện này, mối quan hệ hợp tác Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Trung Quốc đã có những bước tiến quan trọng, tạo tiền đề cho những hợp tác kinh tế – thương mại ngày càng sâu rộng. Hãy cùng nhìn lại những thành tựu ngoại giao của Việt Nam trong thời gian qua.

Đông Duy