Sau hơn 2 tháng triển khai mô hình đấu giá biển số xe ô tô, Việt Nam đã ghi nhận những kết quả ấn tượng, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách và giải quyết nhu cầu của đông đảo người dân.

Đồ họa và nội dung: Bích Trâm